บริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาตรี​

Bachelor’s Degree Programs

ระดับปริญญาตรี​

Bachelor’s Degree Programs

ดูเพิ่มเติม

ระดับบัณฑิตศึกษา

Master’s Degree Programs

ระดับบัณฑิตศึกษา

Master’s Degree Programs

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรระยะสั้น

( Non-degree)

หลักสูตรระยะสั้น

( Non-degree)

ดูเพิ่มเติม

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

( ครูคืนถื่น)

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

( ครูคืนถื่น)

ดูเพิ่มเติม

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

( ครูรัก(ษ์)ถิ่น)

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

( ครูรัก(ษ์)ถิ่น)

Click Here

โครงการ สควค.

(สควค.)

โครงการ สควค.

(สควค.)

Click Here
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
0 สาขา
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
0 คน
จำนวนบุคลากร
0 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม​

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
acadednet

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการ SEA-Teacher Project 2024

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการ SEA-Teacher Project 2024 ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยในชาติสมาชิก SEAMEO ได้แก่ University of Tsukuba (UT) ประเทศญี่ปุ่น, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ประเทศอินโดนีเซีย และ

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
acadednet

คณะศึกษาศาสตร์ หารือร่วม The Asia Foundation ประเด็น เทคโนโลยีการศึกษา AI

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หารือร่วมกับ Mr. Thomas Parks ผู้บริหาร The Asia Foundation องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภูมิภาคเอเชียที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว และสร้างความเป็นผู้นำที่ก้าวล้ำในเอเชีย

อ่านเพิ่มเติม »

ศึกษาศาสตร์ จับมือ พยาบาลศาสตร์ หารือหลักสูตร บูรณาการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษายุคปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กในอนาคต

เมื่อพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญศึกษาศาสตร์ จับมือ พยาบาลศาสตร์หารือหลักสูตร บูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษายุคปัจจุบัน และเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กในอนาคต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ร่วมหารือกับคณะพยาบาลศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ รองคณบดี ออนไลน์

สายตรง รองคณบดี

รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
email : scharu@kku.ac.th​