บริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาตรี​

Bachelor’s Degree Programs

ระดับปริญญาตรี​

Bachelor’s Degree Programs

ดูเพิ่มเติม

ระดับบัณฑิตศึกษา

Master’s Degree Programs

ระดับบัณฑิตศึกษา

Master’s Degree Programs

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรระยะสั้น

( Non-degree)

หลักสูตรระยะสั้น

( Non-degree)

ดูเพิ่มเติม

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

( ครูคืนถื่น)

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

( ครูคืนถื่น)

ดูเพิ่มเติม

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

( ครูรัก(ษ์)ถิ่น)

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

( ครูรัก(ษ์)ถิ่น)

Click Here

โครงการ สควค.

(สควค.)

โครงการ สควค.

(สควค.)

Click Here
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
0 สาขา
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
0 คน
จำนวนบุคลากร
0 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม​

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
acadednet

กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบน สำหรับครูคืนถิ่นรุ่นที่ 7 บรรจุปี 2565

ครูคืนถิ่นอีสานตอนบน เตรียมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบน สำหรับครูคืนถิ่นรุ่นที่ 7 บรรจุปี 2565 โปรดติดตามกำหนดที่หน้า Facebook Page: ครูคืนถิ่นอีสานตอนบน เร็วๆ นี้ Facebook Page: ครูคืนถิ่นอีสานตอนบน

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
acadednet

การประชุมวิชาการระดับชาติ ระยะเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายภาคอีสานตอนบน ครั้งที่ 3ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบนThe 3rd National Teacher Induction Expo (NTIE2024)สำหรับครูคืนถิ่นรุ่นบรรจุปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่าย 19 สถาบัน จัดงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO (NTIE 2024) เวทีแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพครู ผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
acadednet

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมให้แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเมืองแก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์นำโดย รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 13 คน จาก โรงเรียนบ้านเมืองแก

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ รองคณบดี ออนไลน์

สายตรง รองคณบดี

รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
email : scharu@kku.ac.th​