บริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาตรี​

Bachelor’s Degree Programs

ระดับปริญญาตรี​

Bachelor’s Degree Programs

ดูเพิ่มเติม

ระดับบัณฑิตศึกษา

Master’s Degree Programs

ระดับบัณฑิตศึกษา

Master’s Degree Programs

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรระยะสั้น

( Non-degree)

หลักสูตรระยะสั้น

( Non-degree)

ดูเพิ่มเติม

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

( ครูคืนถื่น)

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

( ครูคืนถื่น)

ดูเพิ่มเติม

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

( ครูรัก(ษ์)ถิ่น)

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

( ครูรัก(ษ์)ถิ่น)

Click Here

โครงการ สควค.

(สควค.)

โครงการ สควค.

(สควค.)

Click Here
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
0 สาขา
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
0 คน
จำนวนบุคลากร
0 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม​

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
acadednet

ฝ่ายวิจัยฯ ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนา ED Research Program ขอรับกรอบการจัดสรรทุนและการระดมสมองโครงการวิจัย บพท.

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์จัดสัมมนา“การพัฒนาแผนงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ (ED Research Program) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนแบบมุ่งเป้า จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.อิศรา

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ รองคณบดี ออนไลน์

สายตรง รองคณบดี

รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
email : scharu@kku.ac.th​