ครูคืนถิ่น

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบน

หลักสูตรระดับปริญญาโท​

• สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้

(กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษา)

• สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม​
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
acadednet

กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบน สำหรับครูคืนถิ่นรุ่นที่ 7 บรรจุปี 2565

ครูคืนถิ่นอีสานตอนบน เตรียมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบน สำหรับครูคืนถิ่นรุ่นที่ 7 บรรจุปี 2565 โปรดติดตามกำหนดที่หน้า Facebook Page:

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
acadednet

การประชุมวิชาการระดับชาติ ระยะเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายภาคอีสานตอนบน ครั้งที่ 3ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบนThe 3rd National Teacher Induction Expo (NTIE2024)สำหรับครูคืนถิ่นรุ่นบรรจุปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่าย 19 สถาบัน จัดงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION

อ่านเพิ่มเติม »