คณะศึกษาศาสตร์ หารือร่วม The Asia Foundation ประเด็น เทคโนโลยีการศึกษา AI

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หารือร่วมกับ Mr. Thomas Parks ผู้บริหาร The Asia Foundation องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภูมิภาคเอเชียที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว และสร้างความเป็นผู้นำที่ก้าวล้ำในเอเชีย ร่วมกับ รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน Frontier Research บพค. ในประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรเจคการศึกษาเทคโนโลยี AI ของคณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอ AI for building new teachers โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง HI (Human intelligence) และ AI (Artificial intelligence) สร้างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Co-Design Powerful ,Diagnose teaching & learning performance ,AI. Assisted teaching supervision และ Curate AI-driven content (LMS) ผสานร่วมให้เกิดชั้นเรียนยุคใหม่นำ AI ช่วยในการเฝ้ามองนักเรียนเพื่อให้เกิดระบบการจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ