NTIE 2022 การประชุมวิชาการระดับชาติ ระยะเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายภาคอีสานตอนบน ครั้งที่ 2

The 2nd National Teacher Induction Expo (NTIE2022) การประชุมวิชาการระดับชาติ ระยะเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายภาคอีสานตอนบน ครั้งที่ 2 ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบนสำหรับครูคืนถิ่นรุ่นบรรจุปี 61 และ 62 วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (รูปแบบออนไลน์)