ติดต่อ/สอบถาม ร้องเรียนแจ้งข้อเสนอแนะ

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

ติดต่อสำนักงาน

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

หมายเลขโทรศัพท์

แจ้งเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ รองคณบดี ออนไลน์

สายตรง รองคณบดี

รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
email : scharu@kku.ac.th​

FAQ

ถาม - ตอบ
คำถามที่พบบ่อย

สามารถดูรายละเอียดข้อกำหนดการรับเข้าได้ที่ งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ม.ขอนแก่น
เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

 095-6694704  043-202660

ติดตามได้ทางเพจ Faceook ครูรัก(ษ์) ถิ่น

ครูคืนถิ่นอีสานตอนบน ตั้งอยู่ที่ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 เวลาทำการ: 08.00 น. – 16.30 น. Facebook Page : ครูคืนถิ่นอีสานตอนบน
หรือโทร 043-009-700 ต่อ 45988

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

ติดตามรับข้อมูลข่าวสาร

Subscribe to our newsletter to hear the latest news