กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบน สำหรับครูคืนถิ่นรุ่นที่ 7 บรรจุปี 2565

ครูคืนถิ่นอีสานตอนบน เตรียมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบน สำหรับครูคืนถิ่นรุ่นที่ 7 บรรจุปี 2565 โปรดติดตามกำหนดที่หน้า Facebook Page: ครูคืนถิ่นอีสานตอนบน เร็วๆ นี้

Facebook Page: ครูคืนถิ่นอีสานตอนบน